Gratis Patroon kleine cactus
Op zondag geen verse bloemen te koop, dus in plaat van een vers boeketje, een gehaakte mini cactus! In een uurtje gehaakt en niets te naaien!

Patroon:
Je begint met de cactus.
1: Haak een magische lus van 4
2: 2 vasten in elke steek (8)
3: *1 vaste, 2 vasten in de volgende* herhaal *tot* (12)
4: *1 vaste, 2 vasten in de volgende* herhaal *tot* (18)
5: *2 vasten, 2 vasten in de volgende* herhaal *tot *(24)
6: 24 vasten
7: 24 vasten
8: 24 vasten
9: *2 vasten, 2 steken samen haken* herhaal*tot* (18)
10: 1 vaste, 2 steken samen haken* herhaal *tot* (12)
Neem andere kleur garen voor de aarde!
11: 2 vasten in elke steek (24)
12: 2 vasten in elke steek (48)
Neem andere kleur garen voor de pot!
13: 48 vasten
14: Hou de cactus ondersteboven en haak in de zojuist gehaakte steken, dat betekent dus in het v-vormpjes onder de lussen. Je kunt ook een normale ronde haken maar dan krijgt de pot geen rand. 48 vasten
15: *2 vasten, 2 steken samen haken* herhaal *tot* (32)
16: *2 vasten, 2 steken samen haken* herhaal *tot* (24)
17: *2 vasten, 2 steken samen haken* herhaal *tot* (18)
18: Haak 18 vasten door de binnenste lussen.
Vul nu de cactus stevig op.
19: *1 vaste, 2 steken samen haken* herhaal * tot* (12)
20: *1 vaste, 2 steken samen haken* herhaal *tot* (8)
21: Draad afknippen en met een naald door de 8 overgebelven steken halen, strak samenbinden en afkanten
Klein bloemetje:
1: Magische lus van 5 steken
2: Elk blaadje: 1 vaste, 1 losse, 2 vasten, 1 losse in 1 steek. Herhaal nog 4 keer.
Groot bloemetje:
1: Magische ring van 5 steken
2: Elk blaadje: 1 vaste, 2 lossen, 2 stokje, 2 lossen. Herhaal nog 4 keer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cute Cactus:


Sc (single crochet)
St (stitch)
Ch (chain)
Dc (double crochet)


Starting with the cactus..
1: Create a magic loop of 4.
2: 2 single crochets in each stitch (8)
3: 1 sc, 2 sc in next st repeat (12)
4: 1 sc, 2 sc in next st repeat (18)
5: 2 sc, s sc in next st repeat (24)
6: 24 sc
7: 24 sc
8: 24 sc
9: 2 sc, crochet 2 st together repeat (18)
10: 1 sc, crochet 2 st together repeat (12)
Take a different colour for the earth
11: 2 sc in every st (24)
12: 2 sc in every st (48)
Take a different colour for the pot
13: 48 sc
14: Hold the cactus upside down and cochet in the stitches that you just made (in the V-shapes under the loops). It is also possible to crochet like you would normally, but then the pot does not get an edge. 48 sc.
15: 2 sc, crochet 2 st together repeat (32)
16: 2 sc, crochet 2 st together repeat (24)
17: 2 sc, crochet 2 st together repeat (18)
18: crochet 18 sc trought the inner loops
Stuff the cactus
19: 1 sc, crochet 2 st together repeat (12)
20: 1 sc, crochet 2 st together repeat (8)
21: Cut the yarn and pull it with a needle trought the 8 stitches that are left. Pull it together tightly, close it up.


Small flower:
1: Create a magic loop of 5 st
2: Each leaf: 1 sc, 1 ch, 2 sc, 1 ch in 1 st. Repeat 4 more times.


Big flower:
1: Create a magic loop of 5 st
2: Each leaf: 1 sc, 2 ch, 2 dc, 2 ch. Repeat 4 more times.