Het Kerstboompje! Christmas CAL #3


For English please scroll down!
Tja het boompje kun je natuurlijk niet vergeten alleen er zijn er al zoveel op het web te vinden! Toch heb ik geprobeerd een origineel ontwerp te maken! Veel plezier ermee!

Wil je de eerdere patronen in de Christmas CAL terugzien, klik dan hier

Onderaan dit bericht kun je een link plaatsen naar het boompje dat jij van dit patroon gehaakt hebt!

Kerstboom

Materialen: 
Restje Garen naald 3-4.
Restje dun haakgaren naald 1,75-2,5 in andere kleur dan garen hierboven.
Haaknaald 3,5mm.
Haaknaald 2.0mm.

L: Losse / V: Vaste / Hst: Half stokje / St: Stokje / Dst: Dubbel stokje
Min: mindering in achterste lussen (voor elke ronde), steek in de 1e steek, trek een lus, steek in de 2e steek, trek een lus, haal nu de draad door beide lussen.

Rondes: 3, 5, 7, 9 & 11 worden alleen in de achterste lussen gehaakt!
Rnd 1: 14l.
Rnd 2:v in 2e l van haaknaald, v in volgende 12, draai.
Rnd 3: 1l, min, v in volgende 10, draai.
Rnd 4: 1l, min, v in volgende 9, draai.
Rnd 5: 1l, min, v in volgende 8, draai.
Rnd 6: 1l, min, v in volgende 7, draai.
Rnd 7: 1l, min, v in volgende 6, draai.
Rnd 8: 1l, min, v in volgende 5, draai.
Rnd 9: 1l, min, v in volgende 4, draai.
Rnd 10: 1l, min, v in volgende 3, draai.
Rnd 11: 1l, min, v in volgende 2, draai.
Rnd 12: 1l, min, v in laatste, draai.
Rnd 13: 1l, min.

De versiering: (zie de foto's hieronder!)
Neem nu het dunne haakgaren en verbind met een hv in de onderste ongehaakte lussen die je op het boompje ziet liggen, haak een hv in alle lussen tot de top. Wanneer een ronde eindigt haak je in de keerlossen om een bochtje te maken naar de volgende “tak” toe. Als je aan een nieuwe ronde begint zal je merken dat je het boompje op zijn kop vast houd, zo blijf je bij elke nieuwe ronde draaien!

Ster:
Met haaknaald 2.0mm en extra dun haakgaren:
Start met een magische lus, in de lus: *1v, 1st, 2l, 1st* herhaal nog 4 keer en verbind met een hv in eerste v. Laat een lange draad over om het sterretje mee vast te zetten op de top van de boom!


Christmas Tree

The iconic christmas tree just couldn't be passed! There are allready a lot of them on the web, but I tried to create my own original tree!

If you want to see earlier patterns in this Christmas CAL just click here! On the bottom of this bogpost you can post a link to the tree you've crocheted using this pattern.

Materials:
Scrap of Worsted weight yarn.
Scrap of extra fine crochet cotton
Crochet hook 3,5mm
Crochet hook 2.0mm

Ch: Chain / Sc: Single crochet / Hdc: Half double crochet / Dc: Double crochet / Tr: Treble crochet /  Dec: decrease in back loops only (for every round!) insert hook into first stitch, yo, pull up a loop, insert hook into second stitch, yo, pull up a loop, yo, pull through two loops on hook.

Rows: 3, 5, 7, 9 & 11 are worked in back loops only!
Rnd 1:Ch 14
Rnd 2:sc in 2nd ch from hook, sc in next 12, turn
Rnd 3: ch1, dec, sc in next 10, turn
Rnd 4: ch1, dec, sc in next 9, turn
Rnd 5: ch1, dec, sc in next 8, turn
Rnd 6: ch1, dec, sc in next 7, turn
Rnd 7: ch1, dec, sc in next 6, turn
Rnd 8: ch1, dec, sc in next 5, turn
Rnd 9: ch1, dec, sc in next 4, turn
Rnd 10: ch1, dec, sc in next 3, turn
Rnd 11: ch1, dec, sc in next 2, turn
Rnd 12: ch1, dec, sc in last, turn
Rnd 13: ch1, dec.

The Garland: (See pictures above!)
Now attach the fine yarn to the unworked loops on the bottom of the tree tree with a sl st and sl st your way up in every loop on the tree, when a row is finished just take a loop from the turning chains to make a curve to reach the next row. When you start at the next row you’ll notice you’ll hold the tree upside down, and the next row you’ll turn again!

Star:
With crochet hook 2.0mm and extra fine yarn:
Start with a magic loop, in loop: *1sc, 1dc, ch2, 1dc* repeat four more times and sl st in first sc to join. Leave a long tail to sew the star onto the top of the tree!