Het Kerstklokje! Christmas CAL #2


For English please scroll down!
Het Kerstklokje of Kerstbelletje!

Het tweede deel van de Christmas CAL, heb je het eerste deel gemist of nog geen link geplaatst, klik dan hier!

Haaknaald 3,5mm, Restje garen voor naald 3-4, Eventueel Lint

L: Losse / V: Vaste / Hst: Half stokje / St: Stokje / Dst: Dubbel stokje
Picot: 3l, 1 halve vaste in steek onder de 3l.

Klokje:
Rnd 1: start met een magische lus,
Rnd 2: 6v in lus(6)
Rnd 3: 2v in elke v rondom (12)
Rnd 4: *1v, 2v in volgende* herhaal rondom (18)
Rnd 5: *2v, 2v in volgende* herhaal nog 3 keer, 9l, v in 2e l van haaknaald en v in volgende 6 van de lossen die je net gehaakt hebt, *2v, 2v in volgende* herhaal nog 1 keer (24)
Rnd 6:1v, 1l, 5dst in volgende, st in volgende 2, picot, st in volgende 2, 5dst in volgende , 1l, 1v in laatste.Strik:
Rnd 1: start met een magische lus,
Rnd 2: 4l, 5dst in de lus, 4l, hv in de lus, 4l, 5dst in de lus, 4l, hv in de lus
Vouw de lossen op de top van het klokje om de strik en zet vast!

Je kunt nog een lintje aan de top maken om het belletje als ornament te gebruiken, wil je liever straks alle motiefjes aan een slinger hangen, leg hem dan maar bij het hertje!

Al je het klokje gehaakt hebt kun je onderaan dit bericht een link plaatsen naar het bericht met jouw kerstbel!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The little Christmas Bell!
If you've missed #1 or forgot to link to your fawn, click here!

Crochet hook 3,5mm, scrape of worsted weight yarn, Optionally Ribbon

Ch: Chain / Sc: Single crochet / Hdc: Half double crochet / Dc: Double crochet / Tr: Treble crochet /  Picot: ch3, sl st in st under the ch3.

Bell:
Rnd 1: start with a magic ring,
Rnd 2: 6sc in ring(6)
Rnd 3: 2sc in every sc around (12)
Rnd 4: *1sc, 2sc in next* repeat around (18)

Rnd 5: *2sc, 2sc in next* repeat 3 more times, ch9, sc across 9 chains you’ve just made, *2sc, 2sc in next* repeat one more time (24)
Rnd 6: 1sc, ch1, 5tr in next, dc in next 2, picot, dc in next 2, 5tr in next, ch1, 1sc in last.

Bow:
Rnd 1: start with a magic ring
Rnd 2: ch4, 5tr in ring, ch4, sl st in ring, ch4, 5tr in ring, ch4, sl st in ring
Fold chains on top of bell around the bow and sew in place!

Now you can tie a ribbon to the top to make it into an ornament or if you're going for the garland, put it away next to your little fawn!

If you've crocheted this little bell you can link to it in this blog hop!