Het Kerstvogeltje! Christmas CAL #6


For English please scroll down!
Alweer het laatste patroontje van de Christmas CAL! Onderaan dit bericht kun je natuurlijk weer een linkje plaatsen. Vrijdag laat ik zien wat ik uitendelijk met alle onderdeeltjes gedaan heb, met instructie voor een feestelijke slinger en de laatste link party van het eindresultaat!

Het Kerstvogeltje

Haaknaald 3,5mm
Drie kleuren garen voor naald 3-4 (rood//wit) voor kerstmuts
Kraal of veiligheidsoogje

L: Losse / V: Vaste / Hv: Hale vaste / Hst: Half stokje / St: Stokje / Dst: Dubbel stokje

Vogeltje: (zie ook foto's hieronder!)
Rnd 1: start met een magische lus,
Rnd 2: 6v in lus(6)
Rnd 3: 2v in elke v rondom (12)
Rnd 4: *1v, 2v in volgende* herhaal rondom (18)
Rnd 5: 3l, 2v in volgende, 4v, 1l*2st in volgende* herhaal nog 1 keer, *d2st in volgende* herhaal nog 1 keer, 4l,
In de 4l die je net gehaakt hebt sla je 1l over en haak vervolgens 3v in de overige l, haak ook 3v aan in de zijkant van het vorige dst, 1v op rnd 4,
1l, draai v in elke v die je net gehaakt hebt, 5l, in de 5l die je net gehaakt hebt sla je 1l over en haak vervolgens 4v in de overige l en v in de rest van de vasten, 1v op de keerlosse, 1v op rnd 4 en 1 hv op de laatste.

Vleugeltje:
10l, 1l overslaan, 3v, 3hst, 2st, 5st in laatste, ga nu verder langs de andere kant, 7v, hv.

Mutsje:
Rnd 1: 2l, 2v in 2e l.
Rnd 2:draai, 1l, 2v in 1e, 2v.
Rnd 3-6: draai, 1l, v in elke v.
Rnd 7: Neem wit garen: draai, 1l, v in elke v.
Maak tot slot een mini pompon en bevestig aan de top.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The last pattern in this Christmas CAL! At the bottom you can leave a link to the picture of your little christmas bird. Friday I'll show you what I've done with all the elements of this CAL with instructions for a festive garland!

Little Christmas Bird
Crochet hook 3,5mm
3 colors of worsted weight yarn (red/white for santa hat)
Bead or safety eye

Ch: Chain / Sc: Single crochet / Hdc: Half double crochet / Dc: Double crochet / Tr: Treble crochet / Sl st: Slip stitch / Sk: Skip

Bird: (see pictures above!)
Rnd 1: start with a magic ring,
Rnd 2: 6sc in ring(6)
Rnd 3: 2sc in every sc around (12)
Rnd 4: *1sc, 2sc in next* repeat around (18)
Rnd 5: ch3, 2sc in next, 4sc, ch1 *2dc in next *repeat 1 more time, *2tr in next* repeat one more time, ch4,
In ch4 you just made, sk1 and make 3sc’s, make 3sc’s in the side of previous tr, 1sc on rnd 4,
Ch1, turn, sc in every sc just made, ch5, in ch5 sk1 and make 4 sc’s, sc in rest of the sc’s, 1sc on turingchain, 1sc on rnd 4, 1sl st in last.

Wing:
Ch10, sk1, 3sc, 3hdc, 2dc, 5dc in last, nou continue along the other side, 7sc, sl st.

Little hat:
Rnd 1: ch2, 2sc in 2nd ch.
Rnd 2: Turn, ch1, 2sc in next, 2sc.
Rnd 3-6: turn, ch1, sc till end.
Rnd 7 : Take white yarn: Turn, ch1, sc till end.
Make a mini pompom and attach to top.